Læge

Der skiftes ikke læge under aflastningsopholdet.