Hverdagen

Besøgshund 

Vi har et samarbejde med Trygfonden angående besøg af besøgshunde.

Besøgstid 

Din familie, venner og bekendte er lige så velkomne i dit hjem, som de altid har været. Her er ingen fast besøgstid.

Forsikringer

Fjordglimt har ikke økonomisk ansvar overfor dine private ejendele. Du skal derfor opretholde din indboforsikring eller tegne en. Du er ligeledes ansvarlig for erstatning i forbindelse med evt. uheld eller skader, du måtte påføre andre eller andres ejendele.

Frisør og fodterapeut

Det er valgfrit for den enkelte, hvilken frisør eller fodterapeut man ønsker at benytte. Transport og evt. ledsager er for egen regning.
Man kan også vælge de frisører og fodterapeuter der kommer på Fjordglimt

Omsorgstandpleje 

Du kan tilmelde dig omsorgstandplejen. For et årligt beløb, tilbydes man regelmæssig undersøgelse af under, mund og proteser, forebyggelse af tandsygdomme m.m.

Læs mere om omsorgstandpleje på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. 

Der skal søges om at komme med i ordningen med omsorgstandplejen. Personalet kan evt. hjælpe dig med at søge dette.

Læge 

Ved indflytning på Fjordglimt kan du efter aftale med din nuværende praktiserende læge stadig være tilknyttet dennes praksis. Afhængig af helbredstilstanden skal man køres til egen læge eller lægen kan komme til dig på Fjordglimt.

Som personale har vi ikke mulighed for at ledsage dig til læge, speciallæge eller anden behandling.

Vågetjenesten 

Vågetjenesten er en organisation af frivillige der tilbyder aflastning hos døende.