Klithjørnet

I den skærmede enhed, Klithjørnet er der 6 boliger for demensramte borgere.

I Klithjørnet, hvortil der er tilknyttet en stor lukket ”sansehave”, er der specielt lagt vægt på en struktureret hverdag, hvor beboerne tager aktivt del i de daglige gøremål i det omfang, det er muligt.

Ro og hygge prioriteres højt.

I Klithjørnet er besøgende meget velkomne, dog henstiller vi til, at besøg foregår på egen stue eller i andre lokaler på Fjordglimt. Dette er for at give ro for de øvrige beboere i Klithjørnet. Samtidig beder vi om, at man som besøgende respekterer spisetiderne.

Læs mere
Gå til kommunens hjemmeside og læs om ældre og bolig