Aktiviteter

Først og fremmest hjælper beboerne med dagligdagens gøremål, idet omfang de formår det og har lyst.

Vi synger meget, hører musik, danser, læser historie, går ture og nyder haven, når vejret tillader det.

Vi spiller kort og ludo, laver puslespil, kigger fotoalbum, snakker om gamle dage og om gamle ting samt deltager i de fælles aktiviteter, der tlbydes i huset,

Endvidere er der individueller aktiviteter, afhængig af den enkelte beboers behov og ressourcer.

Alle aktiviteter er på beboernes præmisser, og i det omfang den enkelte kan rumme det.