Personalet

Personale 

På Fjordglimt er der en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af køkkenpersonale, sekretær, teknisk servicemedarbejdere, sygeplejersker, social- og sundhedsassitenter og –hjælpere samt social- og sundhedselever.

Vi har et tæt samarbejde med jobcentret om borgere i f.eks praktikker, arbejdsprøvning m.m., da vi finder det vigtigt at vise rummelighed og socialt ansvar.

Personalet støtter og hjælper beboerne med hverdagens personlige pleje og omsorg, og der arbejdes for at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem beboere og pårørende.

Enhedslederen har ansvaret for, at den pleje der udføres på stedet, udføres forsvarligt efter de normer og regler som er gældende.

Medindflydelse 

Dialogen er et vigtigt begreb i arbejdsmiljøet på Fjordglimt. Hver medarbejder er ansvarlig for et fælles positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed, fleksibilitet og engagement honoreres med stor medindflydelse på egen arbejdsområde.