Aflastning

På Fjordglimt har vi tre aflastningsboliger. Et aflastningsophold er et tilbud om en midlertidig bolig til borgere, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem.

Under opholdet tages der udgangspunkt i borgerens inidividuelle behov mht. almindelig daglig livsførelse, genoptræning og diverse aktiviteter.
Læs mere om aflastning på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.

Visitationsmøde

Som udgangspunkt er et aflastningsophold af ca. 3 ugers varighed dog med mulighed for forlængelse. Der vil blive afholdt et møde, hvor der bliver udarbejdet en plan for opholdet med tidshorisont.